ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส สำหรับรถยนต์มิตซูบิชิ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มิตซูบิชิ “เราดูแล…คุณแค่ขับ” ลูกค้ามิตซูบิชิสามารถนำรถยนต์มิตซูบิชิเข้ารับบริการ พ่นฆ่าเชื้อไวรัสห้องโดยสารฟรี โดยน้ำยานี้ไม่ทำอันตรายต่อพื้นผิวในห้องโดยสารและไม่ติดไฟ

  • ผ่านการรองรับตามมาตรฐานของทางยุโรป Virucidal Effectiveness European Standard EN 14476
  • คุณสมบัติฆ่าเชื้อเกรดที่ใช้ในโรงพยาบาล (Hospital grade disinfectant) และใช้ในต่างประเทศมากกว่า 150 ประเทศ
  • ฆ่าแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ได้ถึง 99.99%
  • ใช้ฆ่าเชื้อในห้องโดยสารของหลายๆสายการบินชั้นนำของโลก
  • ไม่ติดไฟ ไม่เป็นพิษ และไม่ทำลายเส้นใย พลาสติก โลหะ ยาง หรือพื้นผิวอื่นๆในห้องโดยสาร
  • สามารถใช้งานได้ด้วยการฉีดสเปรย์ หรือ ด้วยเครื่องพ่น ULV Microdiffusion

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การฉีดพ่นในรถยนต์

  1. ฉีดพ่น Netbiokem DSAM ในห้องโดยสาร และ มือจับประตู
  2. ปล่อยให้สารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อเป็นเวลา 5 นาที
  3. เช็ดพื้นผิวด้วยผ้าสะอาด
  4. ส่งมอบรถให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการให้บริการสำหรับโชว์รูม และศูนย์บริการเพื่อสร้างความมั่นใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19

1. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ และลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการภายในโชว์รูม พร้อมติดสติกเกอร์ยืนยันผู้ที่ผ่านการคัดกรอง

2. ป้องกัน เจ้าหน้าที่มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่ และขณะให้บริการลูกค้า

3. ทำความสะอาด ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกชั่วโมง ตามจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งทั้งภายในโชว์รูม ศูนย์บริการ และบริเวณรถที่จัดแสดงโชว์

4. ฆ่าเชื้อ ฉีดพ่นสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และเชื้อไวรัส ภายในห้องโดยสารทุกจุด สำหรับรถทุกคันที่เข้ารับบริการภายในศูนย์บริการ และรถใหม่ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า